تهیه نقشه های پتانسیل معدنی با استفاده از سلول عصبی و سنجش از دور در محیط GIS

پیام:
چکیده:
در این مطالعه از شبکه عصبی مصنوعی (پس انتشار خطا) و تصاویر ماهواره ای (جهت تعیین دگرسانی ها در منطقه) در محیط GIS جهت تعیین مناطق دارای آنومالی کروم در منطقه بانه (استان کردستان) استفاده شد. تصاویر لندست TM (مربوط به تاریخ 11/2002) برای استخراج داده های ورودی جهت تعیین دگرسانی ها در منطقه استفاده شد. دگرسانی های اکسیداسیون و پیریتی منطقه با استفاده از تصاویر سنجش از دور (با استفاده از نسبت های باندی 1+2+3/4+3 و 2-3+1/8+4) و به کمک مشاهدات صحرایی و مقاطع نازک برداشت شده از منطقه و تطبیق آن ها با تصاویر ماهواره ای استخراج شد. داده های جمع آوری شده، بعد از انجام تحلیل ها و پیش پردازش های لازم، برای ورود به شبکه آماده گردیدند. سلول عصبی مورد استفاده، حاوی 4 عصب در لایه اول، 50 عصب در لایه دوم و 1 عصب در لایه خروجی می باشد. با استفاده از شبکه مذکور نقشه پتانسیل معدنی کروم با دقت بالایی در حدود %86 (نسبت به داده های زمینی برداشت شده) تخمین زده شد. این روش، روشی داده مبنا بوده (داده ها به صورت عددی می باشند) و در مقایسه با روش های مرسوم (دانش مبنا)، دارای مزایای بیشتری است. نتایج نشان داد که استفاده از تصاویر ماهواره ای و سلول های عصبی مصنوعی می تواند در تهیه نقشه پتانسیل معدنی نقش به سزایی ایفا کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1313095 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!