دما-فشارسنجی، ژئوشیمی و تفسیر جایگاه تکتونیکی متابازیت های میگماتیتی مجموعه دگرگونی سلطان آباد (شمال شرق سبزوار)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مجموعه دگرگونی سلطان آباد در شمال شرق افیولیت های سبزوار واقع است. در بخش غربی این مجموعه دگرگونی و در مجاورت با توده ترونجمیتی متابازیت های میگماتیتی برونزد دارند. محاسبات دما- فشارسنجی این متابازیت ها نشان دهنده آن است که فرایند دگرگونی در دمای بیش تر از650 درجه سانتی گراد و فشار بالاتر از 15 کیلوبار روی داده است. تحت این شرایط، فرایند ذوب بخشی باعث ایجاد ساختارهای میگماتیتی به صورت ملانوسوم گارنت-هورنبلندیتی و لوکوسوم تونالیت-ترونجمیتی با ویژگی های آداکیتی شده است. الگوی عناصر نادر خاکی ملانوسوم با شیب مثبت و غنی شدگی از عناصر نادر خاکی سنگین و لوکوسوم آمفیبول دار با شیب منفی و تهی شدگی از عناصر نادر خاکی سنگین، نیز بیان گر انجام رخداد ذوب بخشی در فشار بالا و تحت شرایط پایداری گارنت بوده است. در لوکوسوم غنی از آمفیبول تحدب رو به بالای الگوی عناصر نادر خاکی و غنی شدگی از عناصر نادر خاکی متوسط با تمرکز آمفیبول در آن ها سازگار می-باشد. ترکیب آداکیتی لوکوسوم متابازیت های میگماتیتی و سن تشکیل آن ها مشابه توده های تونالیت-ترونجمیتی هم جوار می باشد. سناریوی محتمل در رابطه با متابازیت های میگماتیتی شامل دگرگونی و ذوب بخشی صفحه اقیانوسی فرورو در اعماق بیش تر از 50 کیلومتر یک زون فرورانش داغ و تشکیل ملانوسوم گارنت-هورنبلندیتی و لوکوسوم تونالیت-ترونجمیتی با ویژگی های آداکیتی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1313098 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.