معرفی روزن بران کربنیفر پیشین سازند ایلان قره در برش چینه شناسی ایلانلو واقع در شمال قره ضیالدین، شمال باختری ایران

پیام:
چکیده:

سازند ایلان قره به ستبرای حدود 400 متر با ترکیب سنگ شناسی ماسه سنگ، شیل، دولومیت، گدازه آتشفشانی و سنگ آهک با سن دونین پسین - کربنیفر پیشین در باختر روستای ایلانلو، جنوب سد ارس و در شمال استان آذربایجان غربی رخنمون دارد. نهشته های آواری سازند ایلان قره سن دونین پسین و بخش کربناتی راسی سازند مورد بحث، سن کربنیفر پیشین دارند. بررسی و مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از بخش کربناتی راسی به شناسایی 15 گونه وابسته به 9 جنس از 8 خانواده از روزن بران انجامیده است. مقایسه جامعه روزن بران شناسایی شده در برش چینه شناسی مورد پژوهش با جامعه روزن بران سازندهای کربنیفر در دیگر بخش های ایران و جهان بیانگر سن تورنزین تا ویزئن از کربنیفر پیشین برای نهشته های دریایی سازند ایلان قره در برش چینه شناسی مورد مطالعه است. ردیف رسوبی سازند ایلان قره در برش چینه شناسی ایلانلو با ناپیوستگی همشیب بر روی سازند مولی با سن دونین پیشین قرار گرفته و در بالا نیز با ناپیوستگی فرسایشی توسط سازند دورود به دیرینگی پرمین پیشین پوشیده می شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1313372 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.