معرفی روزن بران کربنیفر پیشین سازند ایلان قره در برش چینه شناسی ایلانلو واقع در شمال قره ضیالدین، شمال باختری ایران

چکیده:
سازند ایلان قره به ستبرای حدود 400 متر با ترکیب سنگ شناسی ماسه سنگ، شیل، دولومیت، گدازه آتشفشانی و سنگ آهک با سن دونین پسین - کربنیفر پیشین در باختر روستای ایلانلو، جنوب سد ارس و در شمال استان آذربایجان غربی رخنمون دارد. نهشته های آواری سازند ایلان قره سن دونین پسین و بخش کربناتی راسی سازند مورد بحث، سن کربنیفر پیشین دارند. بررسی و مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از بخش کربناتی راسی به شناسایی 15 گونه وابسته به 9 جنس از 8 خانواده از روزن بران انجامیده است. مقایسه جامعه روزن بران شناسایی شده در برش چینه شناسی مورد پژوهش با جامعه روزن بران سازندهای کربنیفر در دیگر بخش های ایران و جهان بیانگر سن تورنزین تا ویزئن از کربنیفر پیشین برای نهشته های دریایی سازند ایلان قره در برش چینه شناسی مورد مطالعه است. ردیف رسوبی سازند ایلان قره در برش چینه شناسی ایلانلو با ناپیوستگی همشیب بر روی سازند مولی با سن دونین پیشین قرار گرفته و در بالا نیز با ناپیوستگی فرسایشی توسط سازند دورود به دیرینگی پرمین پیشین پوشیده می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1313372 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!