پادگانه های دریایی کربناتی جزیره قشم، نمادی از تغییرات سطح آب دریای خلیج فارس در کواترنری

پیام:
چکیده:
جزیره قشم، بزرگ ترین جزیره خلیج فارس در مجاورت تنگه هرمز قرار داشته و جزئی از واحد رسوبی- ساختاری زاگرس چین خورده است. واحد های چینه نگاری این جزیره، شامل سری هرمز، سازند میشان، سازند آغاجاری و نهشته های کواترنری هستند. پادگانه های آهکی دریایی بخش مهمی از مجموعه رسوبات منتسب به کواترنری بوده که معرف تغییرات نسبی سطح آب دریای خلیج فارس است. پادگانه های یادشده با یک ناپیوستگی زاویه دار بر روی نهشته های کهن تر، به ویژه سازند آغاجاری قرار می گیرند. این پادگانه ها در بخش های مختلف یک رمپ درونی، شامل پهنه فراکشندی، پهنه میان کشندی، لاگون و سد به جای گذاشته شده اند. سن سنجی رادیوکربنی پادگانه های دریایی جزیره قشم با ارتفاعات مختلف، سن محدوده زمانی پلیستوسن پسین تا هلوسن را نشان داده است. با توجه به تعیین سن صورت گرفته، آهنگ بالاآمدگی جزیره قشم در طول کواترنری در حدود 0/22 میلی متر در سال است. بیشتر تغییرات جزیره قشم در اواخر دوره میان یخچالی با مراحل ایزوتوپی 5e و 5c اقیانوس ها منطبق بوده است. میزان تغییرات ظاهری سطح آب دریای خلیج فارس 0/125 – میلی متر در سال، در طول کواترنری بوده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1313375 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!