سازوکار جایگیری توده گرانیتوییدی گل زرد با استفاده از روش بررسی فابریک​های مغناطیسی (AMS)

چکیده:
توده گرانیتوییدی گل زرد به سن تقریبی 5±165میلیون سال، در شمال الیگودرز، از توابع استان لرستان قرار دارد و در پهنه سنندج - سیرجان رخنمون دارد. این توده درون سنگ های اسلیتی، فیلیتی و میکاشیستی (دگرگونی ناحیه ای) تریاس پایانی تا ژوراسیک آغازین نفوذ کرده است. گرانودیوریت ها بدنه اصلی این توده گرانیتوییدی را تشکیل می دهند. گرانودیوریت ها توسط لوکوگرانیت ها، رگه ها و رگچه های آپلیتی، پگماتیتی و دایک های گابرودیوریتی قطع شده اند. حضور آنکلاوهای متاپلیتی (سورمیکاسه و آندالوزیت - سیلیمانیت هورنفلسی)، آنکلاوهای سیلیسی و بیگانه بلورهای آندالوزیت و گارنت از نشانه های آشکار نوع S بودن این توده گرانیتوییدی به شمار می رود. برای شناسایی سازوکار جایگیری توده گرانیتوییدی گل زرد از روش ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی (AMS) استفاده شده است. پس از آماده سازی نمونه ها و اندازه گیری ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی آنها نتایج زیر به دست آمده است. میانگین مقادیر پذیرفتاری مغناطیسی میانگین (Km) اندازه گیری شده بر حسب μSI برای گرانودیوریت ها 227، لوکوگرانیت ها 57 و دایک های گابرودیوریتی 585 است. گرانودیوریت ها در مجموع به دلیل داشتن Km کمتر از μSI 500 به گرانیت های پارامغناطیس تعلق دارند و حامل اصلی خاصیت مغناطیسی در آنها، بیوتیت است. لوکوگرانیت ها دارای مقادیر Km کمتری هستند که با کاهش قابل ملاحظه سهم کانی های پارامغناطیس به ویژه بیوتیت در آنها سازگار است. انواع ریزساخت های ساب ماگمایی، کمی دگرشکل شده و دگرشکلی حالت جامد دمای بالا در این توده دیده شده است و از این میان فابریک های ماگمایی چیره هستند. با توجه به روند خط واره ها و برگ واره های مغناطیسی و در نظر گرفتن دیگر متغیرهای مغناطیسی مانند (Km، T و Ppara%) و نشانه های صحرایی و ریزساختی می توان گفت این توده نفوذی از پهنه های تغذیه کننده ای بیرون آمده است که مرتبط با فضاهای کششی و در ارتباط با عملکرد یک پهنه برشی امتدادلغز راست بر بوده است. توالی تزریق با گرانودیوریت ها در قالب یک ساختار دایکی شکل بزرگ آغاز شده و با توده های کوچک (آپوفیز) و رگه های لوکوگرانیتی که گرانودیوریت ها را قطع کرده، ادامه یافته است. این توالی با جایگزینی دایک های مافیک - حدواسط در امتداد بازشدگی های ثانوی که پس از جایگیری توده نفوذی رخ داده، به پایان می رسد.
زبان:
فارسی
صفحه:
129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1313382 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!