سنگ نگاری، شیمی کانی و سنگ زایی توده های نفوذی فلسیک مجموعه گنج، جنوب خاور ایران: با نگرشی بر محیط زمین ساختی آن

پیام:
چکیده:
توده های نفوذی فلسیک پالئوسن زیرین مجموعه گنج، بخشی از کمربند افیولیتی جازموریان یا مکران داخلی، در شمال- شمال خاور قلعه گنج در باختر منشور افزایشی مکران و گودال جازموریان و خاور گسل جیرفت رخنمون یافته اند. ترکیب سنگ شناختی توده های نفوذی فلسیک، کوارتزدیوریت، پلاژیوگرانیت، تونالیت، گرانودیوریت، مونزوگرانیت و آلبیت گرانیت است. بافت اصلی آنها گرانولار همسان تا ناهمسان دانه است که همراه با بافت های دیگر مانند میکروگرافیک، گرانوفیری، پویی کیلیتیک و منطقه بندی است. تجمع کانیایی آنها پلاژیوکلاز، کوارتز، ارتوکلاز، میکروکلین، آمفیبول، بیوتیت و کانی های کدر است. پلاژیوکلازهای دارای بافت منطقه بندی، از انواع عادی، معکوس و نوسانی بوده و بر پایه مطالعات شیمی کانی دارای ترکیب آلبیت تا آندزین هستند. آمفیبول ها از نوع کلسیمی با ترکیب مگنزیوهورنبلند با تمایل به سوی اکتینولیت هستند. بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی، توده های نفوذی فلسیک مجموعه گنج ترکیب ترونجمیت تا تونالیت دارند و متعلق به سری ماگمایی ساب- آلکالن با طبیعت کالک- آلکالن هستند و ویژگی های گرانیت های پرآلومینوس را نشان می دهند. در نمودار توصیفی عناصر کمیاب به همراه دیاگرام چند عنصره بهنجارشده بر پایه گرانیت های پشته های میان اقیانوسی توده های نفوذی فلسیک در محدوده گرانیت های مرتبط با کمان با تمایلی به سمت محدوده گرانیت های پشته های میان اقیانوسی قرار می گیرند. این ویژگی ها همراه با بی هنجاری منفی عناصر Nb و Ta به عنوان شاهدی از شکل گیری توده های نفوذی فلسیک مجموعه گنج در یک محیط پهنه فرافرورانش است.
زبان:
فارسی
صفحه:
143
لینک کوتاه:
magiran.com/p1313383 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!