تصویرنگاری پزشکی: سیستم های موجود و روش های مطرح در تحلیل تصاویر

پیام:
چکیده:
به تصویر کشیدن ساختارهای داخلی بدن انسان و استخراج اطلاعات کمی از آنها در تشخیص بسیاری از بیماری ها و ارزیابی نتایج درمان نقش کلیدی دارد. در این مقاله ابتدا به اختصار مهم ترین روش های تصویرنگاری پزشکی معرفی و سپس، کاربردهای آنها به همراه مزایا و معایبشان بیان شده است. همچنین، نمونه هایی از پژوهشهای اخیر در زمینه پردازش کامپیوتری و تحلیل کمی تصاویر پزشکی مطرح و در این خصوص، جداسازی بافتهای مختلف، بخش بندی ساختارهای مغزی، استخراج و ارزیابی فیبرهای عصبی، تخمین میزان مواد شیمیایی در بافتها و در کنار هم گذاشتن اطلاعات استخراج شده از تصاویر مختلف ارائه شده است. نتایج به دست آمده از پژوهشهای اخیر بیانگر آن است که سیستم های تصویرنگاری پزشکی و تحلیل تلفیقی آنها می توانند در شناسایی بیماری ها و ارزیابی نتایج درمان به پزشکان بسیار کمک کنند. انتظار می رود پژوهشهایی که در زمینه ارتقای کیفیت و توانایی های سیستم های موجود، ارائه سیستم های جدید و استخراج اطلاعات کمی از تصاویر در حال اجرا هستند، در کاهش نیاز به روش های تهاجمی و افزایش دقت در روش های غیر تهاجمی نقش اساسی داشته باشند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
141
لینک کوتاه:
magiran.com/p1315154 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!