ساختار ژنتیکی جمعیت سگ ماهی جویباری (Turcinoemacheilus kossiwigi Banarescu and Nalbant، 1964) در رودخانه بریم (کهگیلویه و بویراحمد) و خیرآباد (خوزستان) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

پیام:
چکیده:
از شش جایگاه ریزماهواره IC228، IC434، IC720، Bbar3، Bbar7 و Bbar8 به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی ماهی Turcinoemacheilus kossiwigi، در دو رودخانه بریم و خیرآباد، استفاده شد. در مجموع، تعداد 60 نمونه (30 نمونه برای هر رودخانه) استفاده و تعداد 125 الل با متوسط 4/10 الل برای هر لوکوس محاسبه شد. به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد الل مشاهده شده 17 و 6 عدد برای جمعیت رودخانه بریم بود. میانگین هتروزایگوسیتی مشاهده شده (Ho) و مورد انتظار (He) به ترتیب 467/0 و 843/0 بود. 10 جایگاه ژنی انحراف معنی داری را از تعادل هاردی – واینبرگ نشان داد. نتایج Fst (036/0) و Rst (341/0) تمایز ژنتیکی پایینی را در بین مناطق نشان می دهد. آنالیز واریانس مولکولی فقط 3 درصد تنوع را در بین جمعیت ها نشان داد. بر اساس نتایج، محافظت و بازسازی زیستگاه ها می تواند به افزایش اندازه جمعیت و کاهش خطر آسیب پذیری این گونه در آینده کمک کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
275 -285
لینک کوتاه:
magiran.com/p1316585 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!