انسان خودساخته و انسان خودشکوفا در آرای امام خمینی و آبراهام مزلو

پیام:
چکیده:
خودسازی و خودشکوفایی سیر به سمت کمال نهایی براساس قابلیت ها و توانمندی های فردی است و درحقیقت عبور از خود پست به خود والا محسوب می شود. خودساختگان و خودشکوفایان افرادی هستند که برای تحقق خود اصیل و خداگونه – به حکم فطرت کمال طلب- تلاش می کنند. آنان از حیات حیوانی فراتر رفته اند، خودساختگان در اندیشه امام خمینی کسانی هستند که پای بر فرق انانیت نهاده؛ یعنی خود پست را فانی کرده و به خود متعالی رسیده اند. سلوک ایشان از نقطه ذل عبودیت تا نقطه عز ربوبیت است. باید گفت مزلو نیز سخن از خداگونگی خودشکوفایان به میان می آورد، اما معنایی که وی ازخداگونگی به دست می دهد شان انسان های قدیس است نه خداوند. نگاه امام خمینی به انسان خودساخته و انسان کامل که به کمال خودساختگی رسیده از عمق و ژرفایی فرامادی و الهی برخوردار است و حال آنکه مزلو خودشکوفایان و متعالیان را مصرانه در بستر طبیعت سراغ می گیرد؛ اگرچه گاه سخن از فراطبیعت و معنویت نیز به میان می آورد.
زبان:
فارسی
صفحه:
135
لینک کوتاه:
magiran.com/p1318532 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.