نقش حسابرسی داخلی در بهبود مدیریت بخش عمومی

چکیده:
امروزه بخش عمومی با آگاهی از تغییرات و پیچیدگی های محیط کسب و کار به ناچار به ایجاد کنترلهای داخلی اثربخش به ویژه کنترل های مالی روی آورده است. دلیل آن نیز تصدیگری بزرگ بخش دولتی و نهادهای عمومی در اقتصاد و صنعت است. نهادهای دولتی و بخش عمومی بسیاری از فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارند. از این رو برای افزایش بهره وری در این بخش به ابزارهای کنترلی مختلف نیاز است که حسابرسی داخلی یکی از آنهاست. حسابرسی داخلی در اجرای قوانین و دستورالعمل ها، افزایش کارایی و اثربخشی و در نهایت ارتقای سطح مسئولیت پاسخ گویی به مدیران کمک می کند و موجب بهبود مدیریت در بخش عمومی می شود. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به سازمان کمک می کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرایندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی را ارزیابی کند و بهبود بخشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1320270 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!