تحلیل ریسک زیر ساخت های سیستم اطلاعاتی حسابداری

چکیده:
اقتصاد و امنیت ملی کاما به فناوری اطلاعات و زیرساخت هایش وابسته است. در مرکز زیرساخت های اطلاعاتی، جامعه، به اینترنت، یعنی سیستمی که اساسا به عنوان میدانی پژوهشی برای محققان طراحی شده است، اتکا می کنند. استفاده از شبکه ها و سیستم های ارتباطی ممکن است به وضعیت پرخطری بینجامد که اثرات نامطلوبی از جمله از کارافتادگی سیستم های ارتباطی، از دست دادن داده ها یا تصمیم گیری نادرست را ایجاد کند. این مقاله، ریسک های سیستم اطلاعاتی حسابداری در شرکت های مدرن را از منظر مدرن سازی حسابداری، با پیشینه ی به کارگیری فناوری های جدید اطلاعاتی که هدفش یکپارچه سازی و جهانی سازی که مختص جامعه و دانش اطلاعاتی است، تحلیل می کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1320272 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!