پنج چیز که مدیران از گفتنش به حسابرسان داخلی اکراه دارند

نویسنده:
چکیده:
واقعا اگر بخواهیم موثر باشیم؛ نیاز داریم به درجه ی بالایی از مهارت در زمینه ی ارتباطات شفاهی و کتبی برسیم. تهیه، تدوین و صدور یک گزارش حسابرسی داخلی کامل کافی نیست، بلکه یک مدیر حسابرسی داخلی نیازمند ارتباط موثر چهره به چهره و شفاف است. اگر حسابرسان داخلی ترجیح می دهند که به صورت مستقل کار کنند، ارتباطات خوب زمینه ای است که نیازمندش هستند و داشتن ارتباطات موفق یکی از جنبه های راهبری در حسابرسی داخلی را تقویت می کند. این مقاله گزارش کوتاهی از تجربیات ریچارد چمبرز عضو هیات مدیره و مدیر عامل انجمن حسابرسان داخلی (IIA)است. وی به طور همزمان عضو هیات مدیره ی «کوزو COSO» و «هیات بین المللی گزارشگری یکپارچه (IIRC)» است و سوابق و جایگاه برجسته ای در نهادها و مجامع نظارتی و تدوین کننده ی استاندارد در حوزه های حسابداری و حسابرسی داشته است. چمبرز بالغ بر چهار دهه در زمینه ی حسابرسی داخلی و حوزه های مرتبط دارای تجربه است و در این مقاله تجارب و بینش های شخصی خود در حوزه ی حسابرسی داخلی را به اشتراک می گذارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1320274 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!