بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه ی گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات

چکیده:
سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae) یکی از آفات مهم محصولات انباری است که با تغذیه از دانه های حبوبات، آنها را غیر قابل مصرف می کند. جهت یافتن حشره کش های سازگار با محیط زیست، اسانس دو گونه گیاه شامل؛. Artemisia dracunculus L وEucalyptus camaldulensis Dehnh.،از نظر اثر تنفسی روی حشرات بالغ این آفت بررسی شد. اسانس های ذکر شده، جهت تعیین LC50 و بررسی تفاوت آن در 3 سطح دما و رطوبت و مقایسه کشندگی آن ها در طول زمان با غلظت های متفاوت و تعیین سرعت مرگ و میر (LT50)، مورد آزمایش قرار گرفتند. میزان LC50 برای اسانس اکالییپتوس و ترخون بعد از گذشت 24 ساعت، به ترتیب 26 و 5/24 میکرولیتر اسانس بر لیتر هوا بود. در آزمایشی که برای بررسی اثر رطوبت و دما بر کشندگی این اسانس ها انجام گرفت مشخص شد که تاثیر هر 3 دما (20، 26، 32 درجه سلسیوس) بر آن معنی دار بود. مقادیر LT50 برای اسانس اکالیپتوس و ترخون به ترتیب 3/6 و 9/8 ساعت به دست آمد. نتایج نشان می دهد که با افزایش دما و رطوبت میزان اثر اسانس ها نیز افزایش می یابد. با توجه به نتایج به دست آمده، این اسانس ها در کنترل این آفت موثر بوده و می توانند در راستای برنامه های IPM مورد استفاده قرار گیرند.
زبان:
فارسی
صفحه:
305
لینک کوتاه:
magiran.com/p1321109 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!