بررسی نتایج یک ساله عمل جراحی باز کردن شریان های بسته شده اندام فوقانی در بیمارستان امام حسین (ع)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در صورت بسته شدن یکی از شریان های عمده اندام فوقانی امکان ایجاد ایسکمی بصورت پارستزی و درد هنگام بالا گرفتن اندام و یا اسپاسم در انگشتان و مچ هنگام استفاده از ادوات موسیقی ایجاد می شود. ایسکمی ایجاد شده حتی پیش کسانی که کلاترال های خوبی دارند، ایجاد می شود. لذا باز کردن مجدد شریان بسته شده نزد بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
مواد و روش ها
پانزده بیمار که بعلت تروما دچار ضایعه شریانی در یکی از عروق اصلی مثل براکیال، رادیال و یا اولنار شده بودند و جهت باز کردن شریان مسدود شده اقدام به جراحی شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. ده مورد ترمیم سر به سر شریان و در نزد چهار بیمار ترمیم با گرافت وریدی و در یک مورد ترمیم با گرافت مصنوعی انجام شد. تمام بیماران با نخ پرولن 10/0 و 8/0 ترمیم شدند و بیماران برای مدت یک سال تحت پیگیری قرار گرفتند. تمام شریان های عمل شده کالر داپلر شدند.
یافته ها
14 شریان از 15 شریانی که تحت عمل جراحی ترمیم شریان بسته شده اندام فوقانی قرار گرفته بودند در بررسی انجام شده در خلال 5 ماه باز بودند (%93)، بعد از 12 ماه 13 شریان از 15 شریان (%86/6) که تحت عمل جراحی شریان های بسته شده اندام فوقانی قرار گرفته بودند، مورد بررسی مجدد قرار گر فته که باز بودن آنها ثابت شد. 2 شریان از 15 شریان عمل شده بعد از یک سال بسته شده بودند (%13/4).
نتیجه گیری
بسته شدن یکی از شریان های اصلی اندام فوقانی در نزد بعضی از بیماران بخصوص کسانی که از ادوات موسیقی استفاده می کنند و یا در بعضی از کارگران که در هنگام کار کردن دچار اسپاسم انگشتان و مچ دست می شوند، رخ می دهد و لذا باز کردن مجدد شریان های بسته شده نزد آنها از واجبات می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1323070 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.