پارامترهای موثر در تقطیر ناپیوسته DMAZ در مقیاس بنچ(علمی-پژوهشی)

چکیده:
دی متیل آمینو اتیل آزید(DMAZ) جایگزین مناسبی برای مشتقات هیدرازینی در صنایع هوا فضا به شمار می آید DMAZ در فاز آلی با غلظت حداقل95%وزنی تشکیل می شود. عملیات خالص سازی روی DMAZ برای رسیدن به غلظت های بالاتر ضروری است. برای این هدف روش های متعددی پیشنهاد می گردد که یک روش امکانپذیر و عملی در این رابطه تقطیر است. حساسیت حرارتی DMAZ باعث می شود عملیات تقطیر در خلاء در الویت قرار گیرد. نتایج آزمایشات نیز فشار 4 کیلوپاسکال را شرایط مناسبی در انجام عملیات نشان داده است. در این مقاله رفتار محلول آب و DMAZ در فشار4 کیلوپاسکال بررسی و منحنی تعادلی این دو ماده در فشار مذکور به دست آمد که با داده های نرم افزاری نیز برای تعیین بهترین معادله حالت مورد استفاده در شبیه سازی مقایسه گردید. در نهایت نیز از داده های تعادلی مذکور برای محاسبه انرژی گیبس اضافی محلول استفاده گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1325346 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!