بررسی تاثیر دما و همزن روی شاخص های انرژی تولید بیوگاز از فضولات دامی

پیام:
چکیده:
امروزه یکی از مهم ترین بحث های کابردی و مدیریتی، بحث میزان مصرف انرژی در فعالیت های مختلف است. این مقاله به بررسی تاثیر دما و همزن روی شاخص های انرژی حاصل از تولید بیوگاز از فضولات گاوی پرداخته است. در این پژوهش از یک هاضم بی هوازی در مقیاس صنعتی به حجم 925 لیتر استفاده شد. آزمایش ها در 8 تیمار مختلف شامل دمای (20 الی °C25)، دمای (26 الی °C30)، دمای (31 الی °C35) و دمای (36 الی °C40)، همراه و بدون استفاده از همزن، در قالب طرح فاکتوریل بر مبنای بلوک های کامل تصادفی انجام شد. بیش ترین مقدار بیوگاز تولیدی مربوط به تیمار با دمای (36 الی °C40) همراه با همزن و کم ترین مقدار مربوط به تیمار با دمای (20 الی °C25) بدون همزن، که به ترتیب برابر با 61 و 7 /8 لیتر به ازای هر کیلوگرم فضولات تازه بود. تیماری که دارای بیش ترین بیوگاز تولیدی بود به دلیل میزان انرژی مصرفی بالای گرمکن، از نظر تولید انرژی به صرفه نشد و میزان نسبت انرژی آن برابر با 8 /0 به دست آمد. بهترین میزان نسبت انرژی در تیمار با دمای (31 الی °C35)که دارای همزن و کم ترین میزان نسبت انرژی در تیمار با دمای (20 الی °C25) بدون همزن به ترتیب معادل با 13 /1 و 58 /0 بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1327474 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.