بررسی تاثیر روحی و ورانی بدنه های شهری بر شهروندان

پیام:
چکیده:
آشفتگی و نابسامانی جداره خیابان های شهری، به صورت خودآگاه و ناخودآگاه تاثیر نامطلوبی را بر حوزه ادراک روانی شهروندان بر جای می گذارد. امروزه مدیران، متخصصان و شهروندان همگی بر این موضوع، که نمای جداره خیابان ها نیازمند بهسازی هستند، اتفاق نظر دارند. اما مسئله اصلی چگونگی برخورد با این موضوع و ابزار و روش های مورد توافق و کارامد است. روش و بینشی که با شناخت نیازهای استفاده کنندگان فضاهای شهری، اقداماتی موثر را در زمینه ارتقاء کیفیت فضایی- کالبدی سیمای شهرها سبب شود و زمینه ارتباط تاثیرگذار و دو سویه مردم- به عنوان صاحبان شهر- و کالبد شهر را فراهم آورد. به همین منظور مطالعه ای جهت بررسی تاثیر روحی و روانی بدنه های شهری بر شهروندان انجام شده است. در این پژوهش سعی شده که با ایجاد ارتباط بین فضای ساخته شده و ابعاد روانی انسان و پیدا کردن مسیرهای پیوند بین محیط بصری و توقعات روحی ناظران هماهنگی بیشتری برقرار گردد تا محیط کالبدی برای ناظر خود خوشایند به نظر آید. بدین منظور پژوهشی پیرامون این موضوع با تاکید بر سوالاتی همچون: 1-آشفتگی جداره های شهری، چه تاثیراتی بر احساس و روح و روان شهروندان گذاشته است؟؛ 2- چه اجزای از نماهای شهری تاثیرات مثبت و چه اجزایی تاثیرات منفی بر شهروندان می گذارد؟ مدنظر قرار گرفت. بر این اساس مصاحبه ای با استفاده کنندگان از خیابان میرداماد جهت شناسایی تاثیرات کالبدی نمای این خیابان بر آنان انجام شد. نتیجه این مصاحبه ها حاکی از نارضایتی مردم از جداره-ها و وجود تاثیرات منفی مانند اضطراب، استرس، ترس، عدم امنیت و عدم نشاط در افراد می باشد. دلایل کالبدی به وجود آورنده این تاثیرات منفی نیز شناسایی و تحلیل شده است. ذکر این نکته لازم است که پژوهش حاضر از روش های تحقیق، توصیفی- تحلیلی و میدانی؛ و ابزار تحقیق، مرور متون و منابع، اسناد تصویری، مشاهده، مصاحبه، عکس برداری برای پیش برد پروژه بهره برده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -216
لینک کوتاه:
magiran.com/p1327920 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.