عوامل موثر بر تداوم موارد اسهالی پس از فاز انفجاری اپیدمی گسترده بیماری اسهالی در استان یزد تابستان 1392: مطالعه مورد شاهدی بر مبنای داده های بروز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بیماری های منتقل شونده از راه آب و غذا از عوامل مهم ابتلا به اسهال و مرگ در سراسر جهان محسوب می شوند. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تداوم موارد اسهالی پس از فاز انفجاری اپیدمی گسترده بیماری اسهالی در استان یزد بود.
روش کار
این مطالعه مورد شاهدی بر اساس موارد جدید رخداد بیماری اسهال از 04/06/1392 تا 12/06/92 طراحی شد. در کل، 69 فرد مبتلا به اسهال و 138نفر شاهد وارد مطالعه شدند. روش رگرسیون لجستیک شرطی در سطح اطمینان 95 ٪ برای تحلیل داده ها استفاده گردید.
نتایج
میزان بروز این بیماری بطور کلی 13/79 به ازای هر هزار نفر جمعیت بود. حضور یک فرد مبتلا به گاستروآنتریت در خانواده (3/63= نسبت برتری mouseover=«function onmouseover() {msoCommentShow(''_anchor_1''،''_com_1'')}» onmouseout=«function onmouseout() {msoCommentHide(''_com_1'')}» href=«#_msocom_1»>[H1] با 95 ٪ فاصله اطمینان 1/43 تا 9/20) مهمترین عامل تداوم ابتلا به گاستروآنتریت بود. عواملی همچون تحصیلات پایین (75/1=نسبت برتری با 95٪ فاصله اطمینان 0/43 تا 7/11)، سابقه مسافرت (1/55=نسبت برتری با 95٪ فاصله اطمینان 0/64 تا 3/73)، سابقه تماس با فرد بیمار (1/93=نسبت برتری با 95٪ فاصله اطمینان 0/72 تا 5/14) و مصرف غذای بیرون از منزل (1/37=نسبت برتری با 95٪ فاصله اطمینان 0/64 تا 2/92) نیز نسبت برتری ابتلا به بیماری را افزایش می دادند ولی اثر آنها از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری
در این مطالعه مهمترین عامل موثر بر تداوم ابتلا به بیماری سابقه تماس با فرد مبتلا به بیماری در خانواده بود که نشان دهنده انتقال فرد به فرد، عدم رعایت بهداشت فردی توسط بیماران و اطرافیان آنها در خانواده و در نتیجه انتقال بیماری می باشد. بنابراین نقش آموزش و اطلاع رسانی مسئولین بهداشتی در خصوص راه های انتقال و پیشگیری از بیماری های اسهالی در کنترل طغیان های ناشی از راه آب و غذا می تواند بسیار موثر باشد.
[H1] توصیه می شود به جای اصطلاح «نسبت شانس» از عبارت «نسبت برتری» استفاده شود.
در تمام متن به جای نسبت شانس از نسبت برتری استفاده شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1328294 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.