مروری بر سبک های یادگیری تجربی در آموزش پرستاری

پیام:
چکیده:
مقدمه
یکی از راه های ارتقای کیفیت آموزش داشتن بینش کافی نسبت به نحوه یادگیری فراگیران می باشد. عوامل متعددی از جمله سبک یادگیری می تواند بر جریان یادگیری تاثیر داشته باشد. میزان استفاده از سبک های یادگیری در کشورهای مختلف، متفاوت گزارش شده است. هدف از این مطالعه، مروری بر سبک های یادگیری تجربی در آموزش پرستاری است.
روش
این مطالعه در سال 1392 با مرور منابع و مقالات منتشر شده و در دسترس داخلی و خارجی مرتبط با یادگیری تجربی در آموزش پرستاری و جستجو در بانک های اطلاعاتی Pubmed، Scopus، Proquest، Google Scholar، Elsevier، Iranmedex و SID با کلیدواژه های سبک های یادگیری، یادگیری تجربی، کولب، دانشجویان پرستاری و آموزش پرستاری انجام گردید.
یافته ها
با توجه به مرور پژوهش های انجام گرفته، سبک برتر یادگیری در میان دانشجویان پرستاری سبک یادگیری جذب کننده و همگراست. در نتایج مطالعات مختلف، اشاره شده که تعدادی از افراد دارای دو یا حتی تعداد بیشتری سبک یادگیری می باشند.
نتیجه گیری
با توجه به این که یادگیری در پرستاری با استفاده از چندین سبک و به خصوص سبک یادگیری همگرا و جذب کننده انجام می شود، هماهنگی سبک های یادگیری فراگیران با روش های تدریس یکی از اقداماتی است که در بهبود کیفیت کلاس درس و دوره های آموزشی نقش موثری ایفا می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1329484 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!