بررسی اثر فاکتور رشد انسولینی در روند ترمیم زخم های حاد پوستی در رت های دیابتی شده به وسیله استرپتوزوتوسین

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
تاخیر در ترمیم زخم افراد دیابتی یک پدیده شایع است که پاتولوژی آن کم تر شناخته شده است. انواع سلول های پوستی، ماتریکس خارج سلولی و انواع فاکتورهای رشد در ترمیم زخم دخالت دارند. تحقیقات زیادی در خصوص اثرات ژن درمانی و سلول درمانی در بهبود زخم انجام شده است. در این مطالعه تجربی، اثرات انتقال سلول فیبروبلاست ترنسفکته شده با ژن IGF-1 بر روی زخم های دیابتیک در رت مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
در مطالعه تجربی حاضر، دیابت در موش های صحرایی با استرپتوزوتوسین القا شد. فیبروبلاست ها کشت داده شدند و با IGF-1 ترنسفکته شدند. از لیپوفکتامین 2000 به عنوان معرف ترنسفکشن استفاده شد. میزان بیان IGF-1 ترنس ژن شده به وسیله الایزا اندازه گیری شد. جهت مطالعه در محیط In Vivo حیوانات (با وزن 200-170 گرم) به طور تصادفی به سه گروه (5 رت/گروه) تقسیم شدند و زخم هایی با ضخامت کامل پوست در ناحیه پشت گردن ایجاد شد. سوسپانسیونی از سلول های فیبروبلاست ترنسفکته و ترنسفکته نشده به لبه زخم تزریق شد و با زخم های درمان شده با نرمال سالین مقایسه گردید. برای آزمایشات میکروسکوپی، بیوپسی در روز 8 انجام شد.
یافته ها
در محیط آزمایشگاهی، حداکثر بیانIGF-1 در سلول های فیبروبلاست ترنسفکته (95/96 پیکوگرم/ میکرولیتر)، 24 ساعت بعد از ترنسفر ژن بود. همچنین در محیط In Vivo، ژن درمانی باعث افزایش فیبروبلاست ها و کراتینوسیت ها در فرایند ترمیم زخم شد. بافت گرانوله تشکیل شده در زخم های ترمیم شده با فیبروبلاست ترنسفکته و فیبروبلاست ترنسفکته نشده در مقایسه با گروه کنترل سازمان یافته تر بود.
استنتاج
این مطالعه نشان داد که با بهینه سازی انتقال ژن، بیانIGF-1 افزایش یافت و انتقال سلول فیبروبلاست ترنسفکته شده به محیط زخم، دارای اثرات قابل توجهی در بهبود زخم های حاد دیابتی در موش های صحرایی بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1329604 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.