اثر جیره های حاوی سطوح مختلف برگ گردو و ویتامین E بر وضعیت آنتی اکسیدانی خون، عملکرد و خصوصیات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار

پیام:
چکیده:
هدف این آزمایش بررسی اثر سطوح مختلف پودر برگ گردو و ویتامین E بر وضعیت آنتی اکسیدانی خون، عملکرد تولیدی و خصوصیات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار بود. تعداد 216 قطعه مرغ تخم گذار لگهورن سویه های-لاین W36 (با سن 70 هفته) انتخاب و در قالب طرح کاملا تصادفی به 6 تیمار، 3 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار تقسیم بندی شدند. تیمارها شامل تیمار شاهد، تیمارهای حاوی 100 و یا 200 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین E و تیمارهای حاوی 1، 2 و 3 درصد پودر برگ گردو بودند. نتایج نشان داد که استفاده از سطوح مختلف ویتامین E و برگ گردو دارای اثرات معنی داری بر ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسمای خون می باشد (0/05>P)، به طوری که تیمار حاوی 2 درصد برگ گردو بیشترین و تیمار شاهد کمترین ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما را داشتند. غلظت مالون دی آلدئید سرم خون (به عنوان شاخص اکسیداسیون چربی ها) تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت (0/05P). شاخص رنگ زرده تخم مرغ تحت تاثیر تیمارهای برگ گردو افزایش معنی داری نشان داد (0/05>P)، اما سایر خصوصیات کیفی مورد بررسی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند (0/05
زبان:
فارسی
صفحه:
233
لینک کوتاه:
magiran.com/p1333596 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.