اثرات عصاره الکلی گیاه برنجاسف (Achillea talagonica) بر التیام خم های پوستی ناشی ا سوختگی در خرگوش

پیام:
چکیده:
گل برنجاسف (Achillea talagonica) گیاهی است که با توجه به خواص ضد التهابی، ضد میکروبی و ضد اکسیدان آن از قدیم برای بهبود زخم به کار گرفته شده است. هدف این مطالعه ارزیابی کارایی عصاره الکلی گل برنجاسف برای بهبود زخم سوختگی است. این مطالعه بر روی 10 سر خرگوش نر نیوزیلندی انجام شد. پس از القای بیهوشی، شش زخم سوختگی درجه دو در پشت هر حیوان ایجاد شد. زخم ها بلافاصله با نرمال سالین شست و شو داده شدند و 5 /0 گرم از یکی از محصولات زیر دو بار در روز تا بهبودی کامل بر روی هر یک از زخم ها مالیده شد: ژل وازلین (گروه شاهد)، پماد سولفادیازین نقره یک درصد (گروه تجربی 1) و پنج درصد عصاره الکلی برنجاسف مخلوط با ژل وازلین (گروه تجربی 2). برای اندازه گیری مساحت زخم ها، از زخم های سمت راست بدن در روزهای 0، 3، 7، 14و 21 عکس گرفته شد و متوسط درصد بهبود زخم محاسبه گردید. نمونه های بافتی در روزهای ذکر شده از زخم های سمت چپ گرفته شد. بهبود زخم بصورت هیستوپاتولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین درصد بهبود زخم و بازسازی اپیتلیوم در گروه های تجربی در روزهای 7 و 14 به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد بود (05 /0>p). علاوه بر این، بلوغ فیبروبلاست و انباشتگی کلاژن به طور معنی داری در گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل در روز 7 افزایش داشت (05 /0>p). می توان نتیجه گرفت که عصاره الکلی برنجاسف باعث انقباض زخم و بهبود فرآیند ترمیم زخم می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1334092 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.