بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی خروس ها بر عملکرد تولیدمثلی گله های مرغ مادر گوشتی

پیام:
چکیده:
در لاین های گوشتی، انتخاب ژنتیکی بر اساس وزن بدن موجب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی شده است، ولی بر روی صفت تولیدمثلی مرغهای مادر گوشتی بخصوص خروس ها تاثیر منفی گذاشته است. شناخت خصوصیاتی که موجب کاهش باروری خروس ها می شوند، شاید در بهبود باروری خروس ها موثر باشد. کاهش باروری گله های مرغ مادر ممکن است بخاطر باروری پایین تعدادی از خروس های داخل گله باشد که در نهایت موجب پایین آمدن تولید نهایی گله می شود. جهت داشتن یک جفت گیری موفق، خروس ها باید از لحاظ فیزیولوژیکی و رفتاری به بلوغ کامل رسیده باشند. مشکلات باروری ممکن است بخاطر فیزیک نامناسب خروس ها و یا عدم وجود رفتارمناسب جنسی باشد. در گله های مرغ مادر گوشتی که از نژاد کورنیش حاصل شده اند، مشکلات باروری ناشی از مشکلات فیزیکی دیده می شود.
جهت بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی خروس ها بر عملکرد تولیدمثلی گله های مرغ مادر گوشتی، خروس های موجود در یک سا لن گله گوشتی پس از ارزیابی فنوتیپی اولیه، بر اساس طول شنک پا به سه گروه تقسیم شدند. اطلاعات مربوط به باروری و میزان تفریخ جوجه های حاصل از این سه گروه، در طی 15 هفته بعدی دوران تولید (سن 51 -37 هفتگی) جمع آوری و مورد بررسی و آنالیز آماری قرار گرفت. آنالیز اطلاعات بدست آمده نشان داد که میزان هچ خروس های گروه شنک پای کوتاه کمتر از بقیه بود و تعداد جوجه کمتری از مرغ های این گروه تفریخ شدند.
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1334119 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.