بررسی نقش فلسفه کودکان در ارتقای عاطفی وکنترل هیجانات آنان

چکیده:
هدف کلی نوشتار حاضر بررسی نقش آموزش فلسفه به کودکان در ارتقای عاطفی و کنترل هیجانات آنهاست. هدف مذکور را میتوان با توجه به ابعاد مسئله در قالب اهداف و سوالات فرعی همچون شناخت خصوصیات رفتاری کودکان پیش دبستانی، خصوصیات ابعاد هوش فلسفی و نقش آنها در کنترل هیجانات و بازخورد عوامل عاطفی و موفقیت کودکان در جنبه های مختلف زندگی تدوین نمود تا امکان بررسی هرچه بهتر فراهم آید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در فلسفه کودکان، توجه گسترده یی به ابعاد مختلف ذهن فلسفی در کودکان شده است که توجه به پرورش هرکدام از این ابعاد توسط آموزش صحیح و مهیا کردن شرایط، منجر به پرورش هوش هیجانی شده و با توجه به اینکه هوش عاطفی و شناختی با یکدیگر ارتباط دارند، از اینرو توفیق بیشتری برای کودکان در زندگی را فراهم مینماید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1335493 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.