آشکارسازی عیب سایش دنده در جعبه دنده 90 درجه بالگرد به کمک تبدیل موجک گسسته

چکیده:
امروزه استفاده از سیستم های دوار در صنایع هوایی، نیروگاهی و خودرو و جز این ها مرسوم و متداول شده است. از جمله مشکلات اساسی در سیستم های هوایی، مسئله شکست قطعات به ویژه شکست در سیستم های انتقال قدرت است که عمدتا ناشی از خستگی در اثر سایش بیش از حد مواد و تشکیل ترک های اولیه می باشد؛ ترک هایی که در نهایت منجر به آسیب و ازکار افتادگی کل سیستم می شوند. بالگرد از جمله سیستم های هوایی پیچیده است؛ سیستمی که ارتعاشات قطعات دوار آن اهمیت زیادی دارد. در این مقاله سیستم انتقال قدرت جعبه دنده 90 درجه بالگرد یا به عبارتی دم بالگرد بررسی شده است. برای این منظور پنج حسگر شتاب سنج سه جهته در نقاط حساس به عیب روی سیستم شبیه سازی شده دم بالگرد نصب شده است. عیب شبیه سازی شده بر روی سیستم مورد نظر، عیب سایش روی دنده پینیون ورودی است که طی سه مرحله ایجاد شده است. سیگنال های ارتعاشی جمع آوری شده، توسط تبدیل موجک گسسته تحلیل شده و با محاسبه انرژی و برخی دیگر از شاخصه های آماری در زیرباندهای مورد نظر، روند حساسیت این شاخصه ها نسبت به عیوب در زیرباندهای گوناگون محاسبه و رسم شده است. در پایان مشخص شد که سیگنال های ارتعاشی حسگر نصب شده روی پینیون ورودی در جهت های شعاعی و نرمال در زیرباندهای مورد نظر نسبت به این نوع عیب حساسیت بیشتری دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1338347 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!