بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی بر مسافت مطلوب پیاده روی از محل پارکینگ تا مقصد نهایی (مطالعه موردی: شهر اهواز)

پیام:
چکیده:
رشد شهرنشینی و استفاده از وسایل نقلیه شخصی در اغلب کشورهای در حال توسعه سبب بروز یا تشدید چالش توسعه زیرساخت ها و تسهیلات حمل ونقل شده است. در این میان، نحوه و میزان تامین فضای پارک حاشیه ای و غیرحاشیه ای یکی از نیازهای متولیان و برنامه ریزان حمل ونقل در مکانیابی پارکینگ به شمار می رود. از سوی دیگر، مطالعات صورت گرفته در زمینه مطلوبیت استفاده از فضای پارکینگ، بیانگر تاثیر مسافت مطلوب پیاده روی بر روی تقاضای پارک می باشد. با این وصف، تاکنون بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی بر روی مسافت مطلوب پیاده روی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، در این مقاله پس از بررسی مطالعات پیشین، عوامل محیطی موثر بر روی مسافت مطلوب پیاده روی در شهر اهواز شناسایی می شود. در ادامه، با طراحی فرم نظرسنجی استاندارد و انجام نظرسنجی به تعداد 110 نمونه، تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای آماری صورت می پذیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد مطلوبیت شرایط آب وهوایی، تامین عرض مناسب در مسیر پیاده روی و عدم وجود موانع، مسقف بودن مسیر پیاده روی و وجود روشنایی کافی، مهمترین عوامل محیطی هستند که افزایش مناسبی را در میانگین مسافت مطلوب پیاده روی تا حداکثر 58 درصد ایجاد می نمایند.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1338521 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!