تثلیت جسم، تصویر و رسانه انسان شناسی تصویر از منظر هانس بلتینگ

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هانس بلتینگ با طرح دیدگاه انسان شناسی تصویر، در صدد تحلیل مشخصه های تصویر بر اساس سنت انسان شناسی فلسفی است. او بر این باور است که در بررسی هر تصویر باید به مولفه های سه گانه رسانه، جسم، و تصویر در کنار یکدیگر توجه داشته باشیم و نمی توان این مولفه ها را از یکدیگر منفک ساخت. تعریف بلتینگ از هر یک از آن ها نیز متمایز با نگرش سنتی است، به نحوی که رسانه در حکم واسطه ای برای تصویر نیست، بلکه وجود هر تصویری در حکم برخورداری از یک رسانه است. همچنین، جسم (بدن) نیز می تواند نقش های متعددی را از رسانه تصویر، خود تصویری تا دریافت آن ایفا کند. او معتقد است که هر تصویر جسمی جایگزین برای امر غایب است و از این لحاظ می توان ایده فقدان یا مرگ را منشا تصویر دانست. دیدگاه بلتینگ در خصوص انسان شناسی تصویر به یک شمایل شناسی جدید منجر می شود که هدف از آن نه تحلیل آثار تصویری براساس متون مکتوب، بلکه تحلیل تصاویر براساس منطق خود آن هاست.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1338608 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.