صورخیال در تمهیدات عین القضات همدانی

پیام:
چکیده:
صورخیال نمودهای گوناگون تخیل است که مباحثی از قبیل تشبیه، مجاز، استعاره، کنایه و هر یک از شاخه ها و انواع آنها را در بر می گیرد. به طور کلی می توان هر بیانی را که در آن نوعی تشخص و برجستگی است و موجب اعجاب و شگفتی می شود، صورتی از خیال بدانیم که امروزه اغلب آن را با کلمه تصویر بیان می کنند. در این پژوهش برآنیم با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی مهمترین صورخیالی بپردازیم که عین القضات در تمهیدات آنها را در راستای بیان مطالب و مقاصد خود برای درک بهتر خواننده به کار برده است. و در ادامه، نمودار کاربرد صورخیال در تمهیدات ارائه خواهد شد. برآیند تحقیق نشان از آن دارد که استفاده از صورخیالی؛ چون تشبیه، بسامد قابل ملاحظه ای در تمهیدات دارد، رمز و استعاره، تشخیص، کنایه و... به زیبایی زبان تمهیدات و شاعرانه بودن آن انجامیده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1338952 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.