مقایسه اثر رایحه درمانی اسانس اسطوخودوس و مفنامیک اسید برشدت درد قاعدگی: یک کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
از شایع ترین اختلالات ژنیکولوژیک که حدود 70-50 درصد زنان سنین باروری آن را تجربه می کنند، قاعدگی دردناک می باشد که جهت تسکین درد آن از روش های مختلف، از جمله درمان های دارویی استفاده می گردد. باتوجه به عوارض جانبی درمان های دارویی، این مطالعه با هدف تعیین اثر رایحه درمانی اسطوخودوس بر دیسمنوره طراحی شد.
روش بررسی
مطالعه به شکل کارآزمایی بالینی، دوسوکور در سال 1391 صورت گرفت که 90 دانشجوی دختر در محدوده سنی 26-18 سال مبتلا به دیسمنوره در سه گروه (2گروه مداخله، دریافت کننده اسانس اسطوخودوس و مفنامیک اسید و 1 گروه کنترل، دریافت کننده دارونما) قرارگرفتند و شدت و طول مدت درد قاعدگی طی سه روز اول خونریزی قاعدگی قبل و بعد از تجویز داروها مورد ارزیابی قرارگرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و نرم افزار SPSS-11 استفاده گردید.
یافته ها
نتایج مطالعه اختلاف معنی داری در شدت و طول مدت درد در گروه های مصرف کننده اسطوخودوس (001/0>P) و مفنامیک اسید نشان داد (001/0>P).
نتیجه گیری
مطالعه نشان داد اسطوخودوس و مفنامیک اسید هر دو در کاهش شدت و طول مدت درد قاعدگی می توانند موثر باشند. باتوجه به عوارض جانبی مفنامیک اسید، استفاده از اسطوخودوس به شکل آروماتراپی بدون عارضه جانبی می تواند جایگزین مناسبی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1339382 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.