فلسفه شکل گیری سبک «موضوعات نگاری» در اهل سنت

پیام:
چکیده:
موضوعات نگاری» در اهل سنت، متاثر از تاریخ جمع و تدوین حدیث در میان ایشان است. اتفاقات این مقطع تاریخی و اشکالات حدیث پژوهی آن در کتاب های «الموضوعات» قابل ردیابی است. تحلیل شکل گیری سبک موضوعات نگاری و مفاهیم التزامی آن، راهی در بررسی نگاه و رفتار محدثان اهل سنت درباره روایاتشان و زمینه ای برای نقد منصفانه روایات سنی است. ماموریت این پژوهش، ردیابی آثار جمع و تدوین حدیث اهل سنت، در کتاب های الموضوعات و هدف آن، ارائه تحلیلی تطبیقی بین این نگارش ها و اشکالات موجود در تاریخ حدیث پژوهی آنان است. این پژوهش توانسته با نگاهی تطبیقی به نگارش های الموضوعات و تاریخ حدیث اهل سنت، روش نقد روایات سنی را بر اساس دیدگاه ها و رفتار محدثان سنی مذهب، سامان بخشد و پس از بیان ویژگی های تاریخ تدوین حدیث در این گروه، رابطه نخستین نگارش های الموضوعات را با مدونات حدیثی آن ها تحلیل کند. این پژوهش نشان می دهد، وجود سبک موضوعات نگاری در اهل سنت، نوعی اعتراف ایشان به اشکالات زیاد احادیثشان بوده و قوتی برای آنان به شمار نمی آید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1342528 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!