بررسی تطبیقی تفکر انتقادی از منظر رابرت انیس و هنری ژیرو با نظر به کاربرد آن برای اصلاح نظام تربیت معلم

پیام:
چکیده:
پرورش تفکر انتقادی یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت است و پیش نیاز این امر، داشتن معلمانی فکور و دارای مهارت تفکر انتقادی است. برای پرورش تفکر انتقادی مدل های مختلفی ارائه شده است که در دو گرایش عمده ی روانشناختی و سیاسی- اجتماعی هستند. در این مقاله، تفکر انتقادی از دیدگاه روانشناختی رابرت انیس و دیدگاه سیاسی- اجتماعی هنری ژیرو با نظر به کاربرد آنها برای اصلاح تربیت معلمان مورد تطبیق قرار گرقته است. نتایج نشان می دهد که رابرت انیس با وجود اینکه به صورت عملیاتی به پرورش تفکر انتقادی پرداخته است، ولی توجه کمی به عمل نشان داده است. در مقابل ژیرو هدف تفکر انتقادی را عمل اجتماعی می داند که در راستای تحقق عدالت اجتماعی رخ می دهد. از منظر ژیرو، تفکر انتقادی با فرهنگ، اخلاق و سیاست در هم آمیخته شده است و معلمان به عنوان روشنفکران تحول آفرین، رسالت عظیمی در پرورش تفکر انتقادی در مدرسه و همچنین گسترش آن در جامعه به عهده دارند. بر اساس تفکر ژیرو و انیس، استقرار نظام مدیریتی پویا و مشارکتی، تحول در محتواهای آموزشی، پرورش مهارت های تفکر انتقادی، ایجاد امکان گفت وگوی معلمان با سیاست گزاران تربیتی و نهادهای دانشگاهی و تاکید بر مطالعات فرهنگی از جمله راهکارهای اصلاح نظام تربیت معلم در ایران است.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1346189 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.