تحلیل دینامیک سیالاتی محاسبات بارسرمایشی در شناورهای تندرو

پیام:
چکیده:
از عوامل تاثیرگذار در نگهداری از سیستم های دفاعی، تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری و فراهم آوردن شرایط محیطی ایده آل جهت افزایش توان و کارایی پرسنل، انتخاب صحیحیک سیستم تهویه مطبوع در شناورهای تندرو می باشد. با توجه به شرایط اقلیمی خلیج فارس و متفاوت بودن این شرایط در نقاط مختلف منطقه ای و عدم توجه به این مساله در هنگام طراحی و تعیین ظرفیت سیستم های ایرکاندیشن در شناورهای هم کلاس نیاز به بهینه سازی می باشد. لذا به علت پایین بودن ظرفیت سرمایشی سیستم ایرکاندیشن تعدادی از شناورهای تندرو ندسا به هنگام ماموریتهای دریانوردیدر مکان های مختلف و نارضایتی پرسنل، جهت رفع این مشکل یک کار تحقیقاتی و میدانی در منطقه عملیاتیبندرعباس بر اساس مطالعات علمی پژوهشی صورت گرفت که روش کار و نتایج آن در این مقاله آورده شده است.در این مقاله انواع سیستم های تهویه مطبوع در شناورهای تندرو با تشریح مزایا و معایب آن بررسی شده است. محاسبات بار سرمایشی از سه روش جداول مهندسی شرکت های معتبر دریایی، روش مهندسی به کمک روابط علمی(محاسبات فرمولی) و روش محاسبه با نرم افزار کریر بر روی این کلاس از شناورهای تندرو انجام و با هم مقایسه شد.مبنای محاسباتی ما در این روش ها با توجه به مدل و طول شناور، حجم و مساحت کابین ها، جنس دیواره های شناور، شرایط اقلیمی و دیگر پارامترهای موثر بوده که در روش نرم افزاری به ظرفیت اسمی 30 هزار بی تییو در ساعت رسیدیم. ظرفیت های سیستم ایرکاندیشن قبلی بر روی این کلاس از شناورها زیر 20 هزار بی تییو در ساعت و یا 24 هزار بی تییو در ساعت بوده است. با توجه به دقت بالاتر محاسبات در روش نرم افزاری، ظرفیت اسمی بدست آمده مبنای انتخاب ظرفیت سرمایشی سیستم ایرکاندیشن در شناور مورد مطالعه قرارگرفت.پس از انتخاب سیستم جدید و نصب و آزمایشهای میدانی در شناور مورد نظر، ظرفیت سرمایشی جدید بر روی این کلاس از شناورها ایده آل و نیاز تهویه مطبوع مناسب برای شناور طرح را فراهم کرده است. در این روش ها 10 تا 15 درصد به عنوان ضریب اطمینان به ظرفیت بار سرمایشی محاسبه شده اضافه می گردد. از نتایج حاصله و ظرفیت سرمایشی جدید می توان جهت بهینه سازی سیستم ایرکاندیشن شناورهای قبلی و هم چنین افزایش توان دفاعی و روحیه پرسنل استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1351427 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!