تجارب و چالش های مراقبتی خانواده های دارای بیمار در وضعیت نباتی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
داشتن یک بیمار نباتی در خانواده تجربه پیچیده و استرس زایی است و مراقبت از چنین بیمارانی با ناتوانی کامل در منزل بسیار چالش زا می باشد. مطالعه حاضر با هدف تبیین تجارب و چالش های مراقبتی خانواده های دارای بیمار در وضعیت نباتی صورت گرفته است.
روش بررسی
در مطالعه کیفی حاضر که به صورت مقطعی از مرداد ماه سال 1392 تا شهریور ماه سال 1393 در برخی استان های ایران (خوزستان، تهران و لرستان) صورت گرفت، 17 مشارکت کننده شامل 14 مراقب خانگی و 3 مراقب حرفه ای به مطالعه وارد شدند. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه های بدون ساختار و مشاهده استفاده شد. جمع آوری داده ها تا رسیدن به اشباع داده ها و پدیدار شدن الگوهای اصلی ادامه یافت. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوایی صورت گرفت.
یافته ها
چالش های مراقبتی که خانواده های دارای بیمار نباتی با آن مواجه بودند در قالب پنج الگوی اصلی شامل ولع آموزش، عهده داری مراقبتی دشوار، هزینه های فرساینده، برزخ حرف و حدیث ها و پسرفت روحی پدیدار گردید.
نتیجه گیری
یافته های مطالعه حاضر نشان داد که خانواده های دارای بیماران نباتی طی دوره مراقبت از بیمار خود با چالش های متعددی روبرو هستند که بخش عمده ی این چالش ها مرتبط با سیاست های سیستم سلامت و برخی نیز مرتبط با سطح آگاهی عموم جامعه می باشد، لذا توجه بیشتر به این چالش ها از سوی مسئولان مرتبط پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1356827 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.