میزان شیوع برونشیت عفونی در گله های گوشتی مبتلاء به سندرم تنفسی در استان چهارمحال و بختیاری

پیام:
چکیده:
عامل بیماری برونشیت عفونی طیور کروناویروس ها هستند. ویروس برونشیت عفونی بدلیل عفونت در دستگاه های تنفس، کلیوی و تولید مثلی موجب کاهش تولید وکیفیت تخم مرغ و در نتیجه خسارت اقتصادی فراوان در صنعت پرورش طیور می شود. ویروس برونشیت عفونی دارای سروتیپ های مختلفی است که محافظت نسبی متقاطعی علیه یکدیگر دارند. این مطالعه درسال 1391 برای تعیین میزان شیوع بیماری برونشیت عفونی در گله های مبتلاء به عفونت تنفسی و با تلفات بالا که سابقه واکسیناسیون علیه ویروس برونشیت عفونی نداشته در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. در این مطالعه 100 نمونه سرمی و 100 نمونه بافتی از ریه و نای از 10 گله گوشتی مبتلاء به عفونت تنفسی و دارای تلفات بالا جمع آوری شد و برای این منظور از دو روش الایزا و RT- PCR استفاده گردید. نتایج نشان داد از 10 گله مورد بررسی 7 گله (70%) در آزمایش RT-PCR از نظر آلودگی به ویروس برونشیت عفونی مثبت بودند، و سه گله در آزمایش منفی بودند. بررسی عیار آنتی بادی سرمی گله ها نشان داد که عیار آنتی بادی ضدویروس برونشیت عفونی در گله های با RT-PCR مثبت بالاتر از گله های با RT-PCR منفی بود. همچنین نتایج حاکی از شیوع بسیار بالایی از عفونت برونشیت عفونی در بین گله های گوشتی در استان می باشد و همزمانی آن با سایر بیماری های تنفسی سبب افزایش مرگ و میر شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1357132 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.