برخی تغییرات خونی، بیوشیمیائی و پاتولوژیک در گاوهای مبتلا به سندروم عدم تحمل نسبت به گرما متعاقب ابتلاء به تب برفکی

پیام:
چکیده:
سندروم عدم تحمل به گرما در70 راس گاو هلشتاین دو ماه پس از بهبودی از عوارض تب برفکی در یک گاوداری در اطراف اصفهان مشاهده گردید. علائم قابل رویت در گاوها شامل نفس نفس زدن (Panting) هیرسوتیسم (پرموئی)، سیلان بزاق و کاهش تولید شیر بود. در این مطالعه از 10 راس گاو با سابقه تب برفکی و علائم کلینیکی عدم تحمل به گرما، 10 راس گاو با سابقه تب برفکی بدون علائم کلینیکی عدم تحمل به گرما و 10 راس گاو که به هنگام شیوع بیماری در گاوداری مبتلا به آن نشده بودند خون گیری بعمل آمد. یک راس ازگاوان مبتلا به عدم تحمل به گرما با علائم شدیدکلینیکی ذبح گردید و نمونه هایی از غده تیروئید فوق کلیوی و لوزالمعده آن جهت بررسی تغییرات احتمالی پاتولوژیک برداشت گردید. تغییرات هماتولوژیک در این مطالعه شامل افزایش گلوکز، فسفر خون و کاهش نوتروفیل ها و هورمون T3 در مبتلایان به عدم تحمل به گرما در مقایسه با دوگروه دیگر بود. تغییرات پاتولوژیک شامل متاپلازی کاذب سلول های مفروش کننده تیروئید، نکروز سلولی با هسته های پیکنوتیک در غدد فوق کلیوی و نکروز سلول های پانکراس بود. به نظر می رسید تحقیق کنونی اولین مطالعه از نوع خود باشد که تغییرات هماتولوژیک و پاتولوژیک در گاوان مبتلا به سندروم عدم تحمل به گرما حاصله از تب برفکی را در ایران مورد توجه قرار می-دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1357144 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!