بررسی تاثیر به کارگیری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن

پیام:
چکیده:
امروزه جوامع و سازمان ها درصدد کسب مزیت رقابتی پایدارند. در این شرایط سازمان هایی موفق اند که به شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان خود بپردازند و خود را با خواسته های آنها وفق دهند. آنان برای نیل به این هدف دانش مزیت رقابتی پایدار را ایجاد می کنند. در این راستا مدیریت دانش ابزار سودمندی برای سازمان هاست تا سرمایه هوشی خود را توسعه دهند، نوآوری را تشویق کنند و از آن مهم تر عملکرد مطلوب را بیشینه کنند. در این مطالعه میزان تاثیر به کارگیری مدیریت دانش بر بهبود عملکرد سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن بررسی می شود. در این نوشتار با استفاده از پرسش نامه، مصاحبه با خبرگان، و تجزیه و تحلیل نتایج از طریق نرم افزارهای S p s s و M i n i t a b و براساس آمار توصیفی و استنباطی این نتیجه حاصل شد که به کارگیری مدیریت دانش باعث ارتقاء وضعیت مالی، ارتقاء ذهنی مشتری، بهبود فرایند انجام کار، و بهبود رشد و یادگیری در سازمان می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -147
لینک کوتاه:
magiran.com/p1359071 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.