ارائه روشی بهینه، مبتنی بر کاربرد جهت حرکت سینک در شبکه های سلسله مراتبی حسگر بی سیم

پیام:
چکیده:
استفاده از سینک متحرک یکی از مهمترین تکنیک ها در جهت مصرف بهینه انرژی و به دنبال آن افزایش عمر شبکه های حسگر بی سیم می باشد. کارهای زیادی در خصوص قرارگیری سینک متحرک در شبکه و همچنین تعیین مسیری برای حرکت آن ارائه شده است. از آنجایی که ساختارهای سلسله مراتبی نیز به عنوان یکی از پرکاربردترین توپولوژی های شبکه های حسگر بی سیم محسوب می گردد، ما در این مقاله حرکت سینک را در شبکه های سلسله مراتبی دو سطحی مورد بررسی قرار داده ایم. روش پیشنهادی که مبتنی بر مدل برنامه نویسی ریاضی Mixed Integer Linear Programming) MILP) می-باشد، انعطاف پذیری موثری در خصوص نوع کاربرد شبکه حسگر دارد؛ به طوری که با توجه به نوع کاربرد شبکه و به تبع آن سطح بحرانی بودن زمان گزارش داده های شبکه(tar) مسیری بهینه برای حرکت سینک در شبکه تعیین می کند و در زمان تعیین شده (tar) داده های هر خوشه با مصرف بهینه انرژی توسط سینک جمع آوری میشوند. روش ارائه شده برای تعیین مسیر حرکت سینک، تعدادی نقطه بهینه را در شبکه مشخص میکند و برای هر نقطه، زمان توقف و سرخوشه های ارسال کننده را نیز تعیین میکند. در قسمت شبیه سازی، ابتدا به تحلیل کامل روش ارائه شده پرداختهایم، سپس روش ارائه شده را با روش های دیگر کنترل حرکت سینک متحرک و همچنین روش حرکت سینک در مسیرهای مقید مقایسه نمودهایم. نتایج شبیه سازی نشان دادهاند که ایده سینک متحرک در شبکه های سلسله مراتبی دو سطحی مبتنی بر روش ارائه شده، می تواند عمر شبکه حسگر را نسبت به مسیر های مبتنی بر قید بین دو تا چهار برابر و نسبت به روش سینک ثابت بین هشت تا ده برابر افزایش دهد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1359260 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!