تعیین عدد ناسلت نانوسیال در جریان درون لوله به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

پیام:
چکیده:
امروزه استفاده از نانوسیال در تجهیزات انتقال حرارت همچون مبدل های حرارتی بسیار قابل توجه است. لذا پیش بینی رفتار و خواص انتقال حرارت نانوسیال به عنوان یک هدف کاربردی مطرح می باشد. با توجه به هزینه بالای آزمایش های انتقال حرارت، تکرار یک آزمایش برای داده های گوناگون امکان پذیر نیست، لذا پیش بینی نتایج یک آزمایش برای مقادیر مختلف داده های آزمایش نشده مسئله ای پراهمیت است. با توجه به نتایج دقیق به دست آمده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی مقادیر، استفاده از این روش در پیش بینی مقادیر داده های آزمایش نشده، در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در این روش با در دست داشتن تعداد محدودی از داده های ورودی و خروجی مطلوب آنها، می توان شبکه را به گونه ای آموزش داد که برای محدوده وسیعی از داده های ورودی، خروجی مطلوب را با دقت بسیار خوبی پیش بینی کند. در این مقاله مقادیر تجربی به دست آمده برای عدد ناسلت در جریان آرام و همچنین جریان مغشوش درون لوله، به کمک شبکه های عصبی مختلف مدل سازی شده، در نهایت بهترین شبکه (با حداقل خطای ممکن) جهت پیش بینی مقادیر جدید برای نانوسیال آب - اکسید آلومینیوم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که شبکه های عصبی، ابزار مفیدی جهت پیش بینی مقادیر مجهول در محدوده های آزمایش نشده متغیرها با دقت بسیار بالا می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1359837 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!