تعویذها در شعر خاقانی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
توجه به باورهای عامه از ویژگی های سبکی خاقانی است. با مطالعه این ویژگی ها می توان از لحاظ ادبی، روان شناختی و جامعه شناختی به حقایقی دست یافت و میزان تاثیر فرهنگ مردمی در پرورش ذهن و زبان شاعر را دانست. از بین مفاهیم عامیانه ای که در شعر خاقانی انعکاس یافته، اشاره به انواع تعویذها چشم گیرتر است. بررسی دیوان شاعر با استفاده از روش انتقاد ادبی و تحلیل محتوایی نشان می دهد که حضور تعویذهایی چون تمیمه و نشره در دیوان شاعر که از لحاظ دین ناپسند و حرام تلقی شده ارتباطی به اعتقاد شاعر به این گونه مفاهیم ندارد و کاربرد این تعویذ ها خمیرمایه ای است که تصاویر و تعابیر زیبای شعری در قالب آن ریخته می شود و جنبه تعلیمی و تبلیغی ندارد و شاعر از این مفاهیم در خلق تصاویر و تعابیر زیبای شعری استفاده کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
168 تا 197
لینک کوتاه:
magiran.com/p1360591 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!