طراحی جلد الکترونیکی از منظر ناشران

پیام:
چکیده:
در عصر حاضر، رشد و توسعه ی فناوری در بخش های گوناگون دانش بشری، باعث تغییراتی در فرآیند نشر شده که از جمله ی آن، تولید کتب الکترونیکی در کنار کتب سنتی، در خور توجه و اشاره است. در طول سال های گذشته، استقبال خوانندگان کتاب از صنعت کتب الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته، پیشرفت چشمگیری داشته است. کتاب بیشتر یک کالای فرهنگی است و انتظاری که از آن می رود، بیشتر، پربار بودن محتوای آن است تا ظاهر آن. آنچه در اولین نگاه، مخاطب را جذب می کند، شکل ظاهری اثر و به تعبیری دیگر، طرح جلد کتاب است. از این رو، طرح روی جلد کتاب اهمیت ویژه ای دارد. تاکنون در حوزه ی طراحی جلد کتب الکترونیک، مبنای قانونی و استانداردی بریا ناشران قرار داده نشده است؛ لذا هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تشکیل دهنده ی الگوی مطلوب طراحی جلد کتب الکترونیک از دیدگاه ناشران است. جامعه ی مورد مطالعه، 114 ناشر بوده که به روش نمونه گیری ساده ی تصادفی انتخاب شده و از طریق پرسش نامه ای محقق ساخته نظرسنجی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که 5/50 درصد ناشران، الگوی خاصی برای طراحی جلد کتب خود ندارند؛ همچنین، رنگ طرح جلد و مرتبط بودن طرح جلد کتاب با محتوای آن، از عوامل مهم دیدگاه های ناشران است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1363199 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.