تاملی در وضعیت نشر مشهد در سال های 1380 تا 1390

پیام:
چکیده:
انشار کتاب در هر جامعه، از شاخص های عمده رشد فکری و معنوی است و نشر به عنوان فعالیتی فرهنگی، از شاه رگ های حیاتی جامعه پویا و رو به پیشرفت است. جامعه امروز، لزوم وجود کتاب را به خوبی درک کرده است و به اهمیت آن، به عنوان یک ابزار قدرتمند در تولید و گسترش علم واقف گشته است. به عبارت دیگر، کتاب محصول صنعتی به نام چاپ و نشر است و این صنعت، مانند هر صنعت دیگر، نیازمند برنامه ریزی، سیاست گذاری، سرمایه گذاری و زیرساخت هایی است تا بتواندبه یک اهرم فرهنگی و اقتصادی موثر تبدیل شود. از این رو، بررسی وضعیت نشر کتاب، عامل مهمی در شناخت کاستی ها و توانمندی های این حوزه و ارائه راهکاری مناسب برای سیاست گذاری های آینده است. سیاستی که بایستی همه عناصر تاثیرگذار بر نشر را در برگیرد و میان آنها، رابطه ای منطقی برقرار سازد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت ناشران شهر مشهد در سال های 1380 تا 1390، پیمایشی توصیفی بوده و جامعه آماری آن، تمام ناشران فعال سطح شهر مشهد است که از طریق پرسش نامه محقق ساخته مطالعه شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نشر شهر مشهد پس از تهران و قم، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده و ناشران مشهد بیشتر عمومی بوده و برای گروه سنی بزرگ سالان فعالیت می کنند. همچنین، در موضوعات ادبیات، دین، کودک و نوجوان و علوم علمی، به ترتیب، بیشترین فراوانی تولید کتاب را داشته اند و تیراژ متوسط بیشتر ناشران مشهد، از بازه 2000 تا 3000 نسخه تبعیت می کند. همچنین اغلب ناشران شهر مشهد از فعالیت کاری خود راضی بوده و درصدد گسترش زمینه های فعالیت خود در آینده هستند.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
در صفحه:
46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1363202 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.