فراوانی آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های بروجن و لردگان در سال1390

چکیده:
زمینه و هدف
فرورفتن سوزن در بدن از جمله مشکلاتی است که افراد شاغل در محیط های درمانی را در خطر مواجهه با عفونت های منتقله از راه خون نظیر هپاتیت B و C و HIV قرار می دهد. اتاق عمل نیز یکی از مکان هایی است که بیشترین احتمال آسیب با وسایل نوک تیز و برنده، جهت پرسنل در آن وجود دارد. لذا هدف از این مطالعه تعیین میزان آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های بروجن و لردگان است.
مواد و روش ها
این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بر روی کلیه پرسنل اتاق عمل بیمارستان های ولی عصر (عج) بروجن و سیدالشهدا(ع) لردگان به تعداد 77 نفر انجام گرفته است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری میانگین و انحراف معیار و کای اسکور، در نرم افزار spss نسخه 15 صورت گرفت.
یافته ها
پس از بررسی داده ها مشخص شد که 42/85 درصد پرسنل مرد و 57/15 درصد زن بودند. از نظر مواجهه و آسیب با وسایل نوک تیز، تفاوت معنی داری بین زن و مرد وجود نداشت. حدود 45/45درصد پرسنل حداقل یک بار دچار آسیب با وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار شده بودند. شایع ترین وسیله آسیب رسان به ترتیب سرنگ، سوزن بخیه و بیستوری بود. همه (100%) پرسنل با برگزاری دوره های آموزشی و یادآوری مراقبت از آلودگی خون موافق بودند.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان دهنده این است که تقریبا نیمی از پرسنل اتاق عمل با نیدل استیک مواجه هستند. لذا با توجه به عوارض و احتمال ابتلا به بیماری های منتقله از راه خون و بالا بودن میزان صدمات در اتاق عمل، به نظر می رسد تدوین و برگزاری کلاس های آموزشی جهت پیشگیری از این مشکلات، ضرورت دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1365776 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.