سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر بابل

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
یائسگی، نقش کلیدی در زندگی یک زن ایفا میکند. زنان حدود یک سوم از عمر خود را در سنین پس از یائسگی می گذرانند و از طرفی یائسگی، نسبت به سایر دوران ها کمتر مطالعه شده است. این مطالعه به منظور تعیین سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر بابل انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی با نمونه گیری خوشه ایبر روی 300 زن یائسه که از طریق پرسش از درب همه منازل مناطق قرعه کشی شده، شناسایی شدند، انجام شد. پرسشنامه شامل سن یائسگی، شاخص توده بدنی، سن منارک، سن اولین بارداری، مدت استفاده از روش جلوگیری هورمونی، چپ دستی، شاغل بودن، نظم قاعدگی، ورزش، دخانیات، تحصیلات زن و همسر، تاهل، بعد خانوار، تعداد زایمان و سقط؛ به صورت چک لیست تهیه و استرس توسط پرسشنامه هولمز و راهه بررسی شد.
یافته ها
میانگین سن یائسگی 50.02±0.21 سال، طول مدت ازدواج 42.10±0.63 سال، سن به هنگام آخرین بارداری 35.15±0.35 سال و مدت زمان شیردهی 106.02±3.5 ماه بود. بین طول مدت ازدواج، سن آخرین بارداری، نمره استرس و مدت شیردهی با سن یائسگی ارتباط معنی داری وجود داشت(p<0.001)، اما برخی از عوامل همچون شاخص توده بدنی، نظم و سن اولین قاعدگی، مدت زمان استفاده از روش جلوگیری هورمونی و ورزش ارتباط معنی داری نداشتند.
نتیجه گیری
میانگین سن یائسگی بابل، نسبت به سایر نقاط کشور بالاتر ولی در محدوده سنی طبیعی است و با طول مدت ازدواج، سن آخرین بارداری، نمره استرس و مدت شیردهی ارتباط معنی داری داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1371825 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.