اثرات آنزیم ناتوزیم پلاس بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم پروتئین جیره های حاوی دانه گندم و کنجاله کلزا در جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی اثر مکمل آنزیمی ناتوزایم پلاس در جیره های غذایی حاوی گندم و کنجاله کلزا بر میزان انرژی قابل سوخت و ساز، قابلیت هضم پروتئین جیره و ویسکوزیته محتویات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی انجام شد. به همین منظور از 72 قطعه جوجه ی گوشتی سویه تجاری آربراکرز در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در دو دوره آغازین (21-1 روزگی) و رشد (42-22 روزگی) استفاده شدند. جیره های آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا (شاهد)، 2- جیره حاوی 30 درصد گندم و 3- جیره حاوی 30 درصد گندم+10 درصد کنجاله کلزا، با افزودن ناتوزایم به مقدار 350 گرم در تن به جیره های مذکور در مجموع شش تیمار منظور شد. نتایج نشان داد که با افزودن آنزیم به جیره های حاوی گندم و کنجاله کلزا، نسبت بازده مصرف پروتئین و انرژی را به طور معنی داری بهبود یافت. آنزیم ناتوزیم پلاس سبب کاهش ویسکوزیته محتویات دستگاه گوارش و بهبود انرژی زایی و قابلیت هضم پروتئین دانه گندم و کنجاله کلزا و همچنین جیره های آزمایشی شد. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم پلاس در جیره های حاوی دانه گندم و کنجاله کلزا، انرژی زایی و قابلیت هضم پروتئین و در نتیجه بازده استفاده از انرژی قابل سوخت و ساز و پروتئین جیره را بهبود می بخشد. استفاده از این آنزیم در جیره های حاوی گندم و کنجاله کلزا توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1372338 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.