عناصر ادبیات شگرف در رمان درخت انجیر معابد

پیام:
چکیده:
ادبیات شگرف در حیطه نقد و انواع ادبی مطرح شده است. در این نوع ادبی با رخدادهایی رو به رو هستیم، که خواننده در نگاه اول نمی تواند، تصمیم بگیرد، که این حوادث واقعی است یا غیرواقعی. خواننده در طول رمان درمی یابد، اتفاقاتی که رخ می دهد، واقعی است و در ادامه با توجی هات عقلانی و منطقی و در نظر گرفتن برخی شروط، ماجراها را طبیعی در نظر می گیرد. ادبیات شگرف در دو حوزه ساختاری و محتوایی قرار می گیرد و افرادی چون تودورف در ساختار و کسانی چون فروید در بحث روانشناسی و محتوایی به تعریف و توضیح آن پرداخته اند. هر دو نظریه پرداز تردید و ترس را اصلی ترین ویژگی های ادبیات شگرف می دانند. ترس و تردید در خواننده، راوی و شخصیت ها وجود دارد. تردید مقوله ای است که تودورف بر آن تاکید دارد، در حالی که فروید ترس را بیشتر مدنظر قرار می دهد. نگارندگان در این مقاله به تحلیل ساختاری و محتوایی رمان «درخت انجیر معابد» نوشته احمد محمود از منظر ادبیات شگرف، می پردازند. برای تحلیل و بررسی رمان، ابتدا کلیتی از اثر در انطباق با ادبیات شگرف بیان شد، همچنین شروط و توجی هاتی که تودورف برای ادبیات شگرف قائل شده است، در این مقاله ذکر و بررسی شد، سپس عناصر و شگردهای داستان نویسی رمان که منطبق با ادبیات شگرف است، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. از میان این عناصر و تکنیک ها، نوع توصیف شخصیت ها، زاویه دید، کانونی شدگی بیانگر تردید شخصیت است و جریان سیال ذهن، مضمون، تداعی معانی و تقابل به خواننده این امکان را می دهد تا در برداشت هایش به تردیدی که در شخصیت و متن به وجود آمده است، پی ببرد. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است، که در این اثر با انواع تردید رو به رو هستیم: تردید خواننده، راوی و شخصیت. در نتیجه رمان درخت انجیر معابد به خاطر برجسته بودن ویژگی تردید در آن و نیز وجود اتفاقات عجیب و غریب و نیز نحوه خاص روایت در پیوند با عناصر داستان در آن در زمره ادبیات شگرف قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1376329 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!