مطالعه فنولوژی گیاه قیچ (Zygophyllum atriplicoides) در منطقه موته، استان اصفهان

پیام:
چکیده:
فنولوژی، به مطالعه وقایع ادواری طبیعی درزندگی گیاهان و جانوران مربوط است. تغییر در وقایع فنولوژی حساس ترین واکنش موجودات زنده به تغییرات آب و هوایی است. آگاهی ازفنولوژی برای احیا و مدیریت نهالستان نیز مهم است. در این مقاله فنولوژی گونه قیچ (Zygophyllum atriplicoides) در منطقه موته استان اصفهان ارزیابی شده است. در ابتدا 20 پایه به صورت تصادفی انتخاب و وقایع مهم فنولوژیکی مانند جوانه زنی، گلدهی، میوه دهی، خزان، رسیدن بذور و ریزش بذر و حالت غیرفعال گیاه به مدت یک سال، هر ماه یک بار ثبت گردید. در ادامه از گیاه سری زمانی تصویر تهیه شد و میزان درصد سه کانال رنگی (قرمز- سبز- آبی) در هر قسمت گیاه مانند برگ ها، ساقه ها و میوه ها از عکس ها استخراج شد و سپس هرکدام جداگانه مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج داده های فنولوژی نشان می دهد که جوانه های این گیاه از اواخر اسفند شروع به رشد کرده و ریز ش برگ ها تا شهریور ماه ادامه می یابد. به علاوه، پس از گلدهی در فروردین اوج میوه دهی در اردیبهشت اتفاق می افتد. رسیدن بذرها در خرداد ماه است و ریزش آنها در تیر ماه انجام می شود. بین موسم پدیده های مهم گیاهی با فاکتورهای آب وهوایی مانند بارش و دما ارتباط معینی دیده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1384174 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!