پهنه بندی پتانسیل آتش سوزی جنگل ها و مراتع با استفاده از شاخص خشکی کچ-بایرام (مطالعه موردی: استان اصفهان)

پیام:
چکیده:
خشکسالی یکی از فاکتورهای مهمی می باشد که پتانسیل آتش سوزی جنگل ها و مراتع را افزایش می دهد. این مطالعه جهت ارزیابی پتانسیل شاخص رطوبت خاک به نام شاخص خشکی کچ- بایرام در پهنه بندی ریسک آتش سوزی جنگل ها و مراتع استان اصفهان با استفاده از داده های روزانه سال های 2006 تا 2010 انجام شد، لذا هدف مطالعه حاضر پهنه بندی پتانسیل آتش سوزی جنگل ها و مراتع در استان اصفهان می باشد. کچ–بایرام یک شاخص خشکسالی-آتش سوزی است که دامنه آن صفر، با حداقل میزان کمبود رطوبت خاک و احتمال پتانسیل آتش سوزی کم، تا 800 با حداکثر کمبود رطوبت خاک و احتمال پتانسیل آتش سوزی بالا می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که بخش های غربی و ایستگاه سمیرم در جنوب استان دارای کمترین خشکی و پتانسیل آتش سوزی می باشند. با توجه به طبقه بندی های اقلیمی این بخش ها در طبقه های مرطوب تر همانند سرد و مرطوب، سرد استپی و نیمه خشک سرد قرار دارند، اما به دلیل پوشش گیاهی بسیار کم این بخش های استان، احتمال رخ دادن آتش سوزی بسیار کم و در بخش های غربی و ایستگاه سمیرم در جنوب استان به دلیل پوشش گیاهی مناسب در صورت بروز خشکسالی شدید احتمال رخ دادن آتش سوزی، بسیار زیاد است. در ایستگاه های خوانسار، سمیرم، فریدون شهر و داران کمترین مقادیر شاخص خشکی کچ- بایرام مشاهده شد. در مجموع، نتایج نشان داد که شاخص کچ- بایرام، شاخص مناسبی جهت پهنه بندی پتانسیل آتش سوزی در مناطق خشک و نیمه خشک اصفهان نمی باشد و بهتر است در گراس لندهای مناطق خشک و نیمه مرطوب به کار برده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1384184 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!