بررسی فضای آموزشی مدارس با توجه به ورود دانش آموزان دارای نیازهای ویژه به مدارس عادی

پیام:
چکیده:
هدف
پژوهش حاضر بررسی فضای آموزشی کودکان دارای نیازهای آموزشی ویژه با توجه به ورود آنها به مدارس عادی بود.
روش بررسی
در این پژوهش توصیفی از یک پرسشنامه محقق ساخته، مشتمل بر 6 حیطه و هر حیطه دارای تعدادی سوال در زمینه مربوطه بود، پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. محتوای پرسشنامه را استانداردهای فضای آموزشی برگرفته از استانداردهای موجود در کشورهای آمریکا و ژاپن و همچنین استانداردهای موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران تشکیل داد. هر سوال از سه بخش مطابق استاندارد،خارج از استاندارد و وجود ندارد بود.
یافته ها
نشان می دهد که مدارسی که به منظور حضور دانش آموزان با نیازهای ویژه مشخص گردید از استاندارهای فضای آموزشی کافی در خصوص ورودی وخروجی های مدرسه،شرایط فیزیکی کلاسها،پله ها، سطح شیبدار، سرویس بهداشتی و نهایتآ تدارکات ویژه برای دانش آموزان برخوردار نیستند.
نتیجه گیری
به منظور تقویت طرح آموزش فراگیر می بایست مدارس به لحاظ فضای آموزشی مورد تجدید نظر قرار گیرند و در مدارس ساخته شده نیز بازنگری صورت پذیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1385894 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!