بررسی خواص الکتریکی و شیمیایی مینای ویژه مقاومت سیم پیچی شده نیکل-کروم

چکیده:
در پژوهش حاضر خواص الکتریکی و شیمیایی مینای مناسب برای پوشش دادن مقاومت سیم پیچی شده نیکل-کروم مورد بررسی قرار گرفت. برای یافتن پوشش مناسب، ترکیب های مختلفی از مینا ها بررسی شد. نتایج نشان داد که ترکیب حاوی یک درصد وزنی اکسیدکبالت و سه برصد وزنی اکسیدکروم با دمای پخت C°840 ترکیب بهینه می باشد. تغییر هدایت الکتریکی مینا با دما با استفاده از دستگاه طراحی شده توسط محققین و رابطه Rasch-Hinrichsen اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش دما تا C ̊275 هدایت الکتریکی مینا به Ω-1.cm-160/7-10 می رسد. اندازه گیری استحکام دی الکتریک مینا نشان داد که ولتاژ شکست پوشش برابر با KV/cm100 می باشد. بررسی پایداری شیمیایی پوشش که بر اساس افت وزن در واحد سطح پوشش و در محیط هایی با pH مختلف انجام شد نشان داد که بیشترین پایداری شیمیایی در محیط آبی یا محیط با pH خنثی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1386524 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!