بررسی اثر افزودنی اکسیدی برپایه آلومینات کلسیم بر

پیام:
چکیده:
بدنه های متراکم کاربیدسیلیسیم به کمک فاز مایع حاصل از Al2O3-Y2O3 در دماهای بالاتر از 1800 درجه سانتی-گراد تهیه می شوند. در میان سیستم های گوناگونی که برای پدید آمدنحالت تراکم بدنه های کاربیدسیلیسیم مورد استفاده قرار گرفته اند، اکسیدهایعناصر قلیایی خاکی و آلومینا مورد توجه بوده است. مذاب کلسیم آلومیناتی به خوبی سطح ذرات کاربیدسیلیسیم را تر کرده و حالت تراکم پدید می آورد. در این پژوهش با استفاده از اکسید کلسیم (درصدهای کمتر از7 درصد) به همراه آلومینا و در دمای 1680 درجه سانتی گراد، بدنه متراکم کاربیدسیلیسیم تهیه و بررسی شد. نتایج نشان می دهند که در محیط نیتریدی می توان از این سیستم برای سینتر کاربیدسیلیسیم بهره گرفت. شواهد نشان می دهند کهفازهای نیتریدی در برخی نمونه هاتشکیل شده و تغییرات زیادی در ترکیب فازها دیده می شود. در این کار پژوهشی، بدنه کاربیدسیلیسیم با استحکام بالاتر از 430 مگاپاسکال و تخلخل صفر تهیه شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1386534 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!